Eskimologi – Københavns Universitet

 
Eskimologi og Arktiske Studier på Københavns Universitet

Faget Eskimologi omfatter hele den arktiske region med særligt fokus på de eskimoiske folk (inuit, yupiit og aleut) i Grønland, Canada, Alaska og Rusland, hvor Grønland har den primære tyngde.

Faget hører under Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS).

→ Læs om forskningen på instituttet.

→ Find kontaktoplysninger på de ansatte.

→ Find eksperter i presserummet.

Vil du læse Eskimologi

Bacheloruddannelse
Læs om Eskimologi og Arktiske Studier på universitetets studievalgsportal.

Tilvalg/meritkurser
Se tilvalgs- og sidefagskurser i fakultetets tilvalgskatalog.

Kandidatuddannelser
Læs om Eskimologi.

Er du studerende på Eskimologi

Her kan du finde studievejledning, eksamensinfo m.m.:

→ Bachelorstuderende (også tilvalg)

→ Kandidatstuderende

Studieordninger

Find fagets studieordninger i oversigten på Det Humanistiske Fakultets hjemmeside.